Terapitime

Bestil en time nu!

Tilmeld dig én af grupperne, vælg en af de individuelle terapipakker eller sammensæt dit eget forløb

Terapitime

Velkommen til

Terapitime tilbyder individuel terapi, gruppeforløb samt undervisning og foredrag. Dine ønsker til terapiforløb, undervisningsforløb og foredrag imødekommes på bedste vis. Der tilbydes også forskellige terapipakker, som kan inspirere dig, inden du vælger. 

Den terapeutiske tilgang og teoretiske platform bygger på gestaltpsykologiens principper om forandring. Den tager afsæt i et eksistentialistisk menneskesyn, hvor fænomenologi agerer som metode. Kort sagt; gestaltpsykologien hjælper til at vælge det som er vigtigt for dig, samt belyse hvad du fravælger. Eksistentialismen tilføjer livsvilkår, valg og ansvar for handling og mening i eget liv. Fænomenologien skaber mulighed for at arbejde i nuet med her og nu oplevelsen. 

 

Jeppe Lauridsen/Terapitime             

Undervisning og planlægning

a

Ønsker du et tilrettelagt undervisningsforløb for din personalegruppe, virksomhed eller dig selv og samtidig sikre dig, at du rammer din målgruppe. Vi formidler viden og budskab og inkluderer alle. Hent inspiration fra vores eget katalog af undervisningsforløb, som vi udbyder.

Individuel terapi

Tiden er din fra start til slut, og fokus er udelukkende på dine mål, udfordringer og ønsker for forløbet. Du kan hente inspiration i vores terapipakker, eller sammensætte dit eget i samarbejde med os.

Terapipakkerne

Ønsker du inspiration og indblik i, hvad man kan arbejde med i det terapeutiske rum, er terapipakkerne et godt at starte. De forskellige pakker bygger på viden om tilknytning og tilknytnings kvalitet.

Gruppeterapi

Ønsker du personlig udvikling og på samme tid mulighed for at reflektere, dele udfordringer og nye erfaringer i livet med andre, er gruppetilbuddet godt. Grupperne kan variere i forhold til tematik, målgruppe, længde, åben/lukket. 6-9 deltagere og 2 behandlere.

Idé, udvikling kommende projekter

Jeg arbejder hele tiden på at forbedre tilbuddene samt opfinde nye kreative måder at arbejde med sig selv på.

Se mere

Terapitime værdiggrundlag

Jeg har udviklet en ramme som rent etisk og professionelt beskriver, hvordan jeg ser på menneskelige udfordringer og udvikling, når vi arbejder med os selv.

Se mere